Acasă > Cunoştinţe > Conţinut
Metode de analiză a acid cromic
Sep 19, 2018

Determinarea conținutului de acid cromic în aer: după ce proba a fost cules de filtru, dizolvat cu sulfuric acid, şi apoi prin colorimetrie (metoda Niosh) după adăugarea difenil Kabbah.

Determinarea conținutului de acid cromic în apă: după extracție, proba se determină prin spectrometrie de absorbție atomică sau Colorimetrie metodă. Metoda de eliminare a deșeurilor: concentrat de acid cromic deşeurilor lichior este convertit la crom trivalent după reducerea chimică, ajustaţi valoarea pH-ului soluției, se precipita, sedimente de tratare deşeuri chimice.